การดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน

ผู้ป่วยส่วนใหญ่ละเลยการดูแลสุขภาพของช่องปากและฟัน โดยหารู้ไม่ว่าโรคของฟัน เช่น โรคฟันผุอาจเป็นต้นเหตุของการติดเชื้อในช่องท้อง เมื่อมีสุขภาพเหงือกและฟันที่ไม่ดีแล้วท่านจะมีความสุขจากการรับประทานอาหารได้อย่างไร เมื่อบริโภคอาหารได้น้อยลงร่างกายก็จะอ่อนแอ มีภูมิคุ้มกันต่ำ ติดชื้อได้ง่ายcapdsakon99

ข้อควรปฏิบัติสำหรับการดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน คือ

  1. หมั่นตรวจดูเหงือกและฟันด้วยตนเอง เนื่องจากจะช่วยให้ค้นพบความผิดปกติได้ตั้งแต่เริ่มแรกก่อนที่รอยโรค

จะลุกลาม สามารถทำการรักษาได้ง่ายประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

   2.  รักษาสุขภาพช่องปากให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอ โดยการแปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง หลังตื่นนอนและ

ก่อนเข้านอน ใช้ไหมขัดฟันอย่างน้อยวันละครั้ง ในช่วงก่อนนอนการแปรงฟันเพียงอย่างเดียวไม่สามารถทำความสะอาดซอกฟันได้ทั่วถึง

   3.  ควรเลือกรับประทานผักและผลไม้นอกจากอุดมไปด้วยวิตามนิและแร่ธาตุยังช่วยทำความสะอาดเหงือกและ

ฟันของเรา ควรหลีกเลี่ยงของหวานซึ่งเป็นต้นเหตุของฟันผุ

   4.  หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเลียง ได้แก่  การสูบบุหรี่  ดื่มแอลกอฮอล์

   5.  ไปพบทันตแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพช่องปากอย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง

   6.  ก่อนทำฟันทุกครั้งอย่าลืมแจ้งทันตแพทย์ให้ทราบว่าท่านเป็นโรคไตวายและได้รับการล้างไตทางช่องท้องเพื่อที่ทันตแพทย์จะได้วางแผนการรักษาอย่างรัดกุม ไม่ให้เกิดอันตรายต่อตัวท่าน